Categories
Nekategorizirano

SODARSTVO

Julija Hočevar

Slika 1 – izdelovanje soda

UVOD – kratka predstavitev sodarstva


Sodarstvo je samostojna ali dopolnilna hišna obrt. Sodar izdeluje lesene sode, čebre, pinje, pladnje, brente in embalažne posode iz lesa. Črni vrh nad Idrijo, vas Vojsko, Hotedrščica in Godovič so najbolj poznana območja za obrt sodarstvo. Zelo poznana pa sta tudi Selška dolina in Tacno pri Ljubljani. Na območju Ribnice pa je sodarstvo tudi zvrst suhorobarstva.

JEDRO – osnovno o sodarstvu


Sod je posebna zaprta posoda, podobna valju, le ta pa je malo izbočen. Sestavljen je iz dna, pokrova, dog in obročev. V sodih pri vinarstvu, proizvodnji viskija in ostalih pijač poteka tudi del proizvodnega procesa končne pijače. Vrsta in starost lesa, lahko zelo vplivata na kakovost končnega izdelka. Sodi se v glavnem uporabljajo za shranjevanje kapljevin in ostalih tekočin, ter pri transportu.
Če pogledamo sod kot geometrijsko telo, vidimo, da sta osnovni ploskvi dva vzporedna kroga, včasih tudi elipsi.
V zgodovini je bilo sodarstvo kot obrt povezana s kolarstvom in mizarstvom, zaradi same podobnosti izdelave. Včasih so si sodarji leseni del orodja naredili sami, kovaču pa so dali izdelati kovinski del – obroče. Obstajale pa so tudi trgovine, kjer so kupovali ves potreben material za izdelavo.

Opis postopka izdelave soda


Preden pričnemo z izdelavo soda, potrebujemo ustrezen material in orodje.
Pred začetkom izdelave si sodar pripravi vse potrebne materiale in orodja. Ko to stori, določi velikost soda, pomaga pa si s posebno tabelo, kjer ima zapisane vse mere. Sod si pomaga izdelati z izbranim modelom obroča, nato pa začne obdelovati les, ki je namenjen za doge. Le te morajo biti na sredini širše kot na obeh koncih, kjer pa morajo biti debelejše. Da doseže pravo obliko in debelino, si pomaga z različnimi merskimi orodji. Ko so doge narejene, jih položi v obroč. Tiste najkvalitetnejše in na izgled najlepše, postavi na eno stran, kjer bo sod ležal, ostale pa postavi na vrh. Ko so vse doge postavljene v obroč, vzame stiskalno napravo ter jekleno vrv ovije okoli soda. Sod je nared za kurjenje, zato ga odnese na prosto. Tam železno posodo postavi na sredino soda ter zakuri ogenj in si pripravi še mlačno vodo in krpo. Ko so doge segrete, prične oblivati notranjost in zunanjost soda, doge stiska in moči. To počne toliko časa, dokler vse reže ne izginejo. Pomembno je, da je dovolj namočen, v nasprotnem primeru se sod lahko vname. Zatem pritrdi na sod krajni obroč, ki ga je predhodno namazal s kredo, stiskalnico odvije in sod odstavi iz ognja. Preden sod odnese nazaj v delavnico, ga še enkrat obriše. Pritrdi še ostale obroče, izvrta luknjo za čep, pobrusi robove dog, ter izreže utor, kamor bo postavil dno. Nadaljuje s frezanjem ter vzame ravne deske, enake debeline kot utor. S strani v predhodno obdelane deske pritrdi žeblje, in nanje pritrdi še drugo desko. Ko dobi dovolj veliko površino, vzame primerno šestilo, da izmeri premer soda. Mero prenese na pripravljeno površino in zarisani krog izreže. S tem si je pripravil oba dna, sprednjega pa je še dodatno obdelal. V sprednjo sredinsko desko izvrta odprtino za pipo in iz notranje strani izreže vratca. V prevrtana vratca v odprtino vstavi vijak, katerega privije s kovanim železom. Ko vse se dele pobrusi, sname krajni obroč, vstavi dno in obroč pritrdi na sod. Ko enako ponovi tudi na drugi strani, je sod izdelan.

Slika 2 – stiskalnica med vpenjanjem
Slika 3 – poravnava dog

ZAKLJUČEK – kratek povzetek


Korenine lesenih obrti spadajo že v prazgodovino, vendar o tehniki dela iz tega časa ne vemo veliko, saj je les slabo obstojen in so materialne ostaline zelo redke. Včasih so les uporabljali za zgradbe, orodje, orožje, pohištvo in verjetno tudi za posodje, ki ni prišlo v stik z ognjem.
Povprečno sodar v letu izdela od 400 do 500 sodov v velikosti od 50 do 100 kilogramov. Dober sodar sod izdela v približno osmih urah.

Slika 4 – sodi

POVZETEK V ANGLEŠČINI


The barrel is a closed container similar to a cylinder, and the cylinder is often slightly convex. Barrels are used in the transport and storage of liquids (especially liquids). In winemaking, the production of whiskey and other beverages in barrels, part of the production process also takes place. The quality of a product often depends very much on the quality of the barrels, for example on the type and age of the wood. The components of a wooden barrel are the bottom and lid, mastiffs and rings. Barrel craft is a special craft, due to the similarity of wood processing sometimes associated with cycling and carpentry. The basic surfaces of a barrel as a geometric body are parallel circles or ellipses. On average, a barrel produces from 400 to 500 barrels per year in a size of 50 – 100 kg. The roots of wooden crafts date back to prehistoric times, but we know almost nothing about the technique of work from that time, as wood is poorly durable and material remains are very rare. Sometimes wood was used for various purposes: for buildings, tools, weapons, furniture, and probably also for utensils that did not come into contact with fire.

VIRI – besedilo

Sod (posoda). 2017. Wikipedija, prosta enciklopedija. (16. januar; 14.23).
Dostopno na spletnem naslovu: https://sl.wikipedia.org/wiki/Sod_(posoda)

BIZJAK Stanislav, Weiss Blaž. 2006. Knjižnica – Celje. Sodarstvo na Savinjskem.
Dostopno na spletnem naslovu: https://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200607420.pdf

VIRI – slike

Slika 1: Izdelovanje soda – Sodarstvo Anton Kuzma. 2011. Delo.si. 18. november
Dostopno na spletnem naslovu: https://i.ytimg.com/vi/918ipxtImoM/maxresdefault.jpg

Slika 2: BIZJAK Stanislav, Weiss Blaž. 2006. Knjižnica – Celje. Sodarstvo na Savinjskem.
Dostopno na spletnem naslovu: https://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200607420.pdf

Slika 3: BIZJAK Stanislav, Weiss Blaž. 2006. Knjižnica – Celje. Sodarstvo na Savinjskem.
Dostopno na spletnem naslovu: https://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200607420.pdf

Slika 4: Barik sodi. Sodarstvo Učakar.
Dostopno na spletnem naslovu: http://www.sodarstvo-ucakar.si/

Julija Hočevar, 3.g